Montering steg för steg – Regelsystem

Bildserien nedan är framtagen för att underlätta vid montering av SubFloor golvregelsystem. Mer information och fullständiga monteringsanvisningar av SubFloor finns på vår hemsida.

Inför montering

Säkerställ att du har alla verktyg som behövs till ditt projekt.

Vid montering av SubFloor har vi flera olika verktyg beroende på val av infästningsmetod. Alla verktyg finns på vår hemsida.

Här är några av de mest nödvändiga verktygen.

Förberedelser regelmontage

 • Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
 • Underlaget skall vara rengjort och tätt.
 • Använd pallbock eller likvärdigt.
 • Montera SubFloorskruvarna i reglarna.
 • Skruva ner ändskruvarna och mittenskruv till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm mindre.
 • Om skruvfot ska användas, montera dessa.

Infästning med betongplugg

 • Borra minst 45 mm med 6 mm borr.
 • Avlägsna borrkaxet.
 • Släpp i betongplugg.
 • Tryck/slå ned pluggen med fixeringsdorn.
 • Slå försiktigt ner spiken tills den bottnar i pluggen med SubFloor dorn.

Infästning med betongskruv

 • Borra minst 45 mm med 6 mm borr.
 • Avlägsna borrkaxet.
 • Använd bits 8 mm och bitshållare.
 • Skruva i betongskruven.

Tänk på! Denna betongskruv är en kombinerad betong-/träskruv så den fungerar även vid träbjälklag.

Infästning med skruvfot

 • Betongplugg 5×22 mm
  (borra minst 25 mm med 5 mm borr)
 • Betongplugg 6×40 mm
  (borra minst 45 mm med 6 mm borr)

 • Betong-/Träskruv 7,5×42 mm
  (borra minst 45 mm med 6 mm borr)

Tänk på! Normalt 1st infästning/skruvfot, varannan sida om regeln.
Bjälklagets kvalité avgör val av infästningsmetod.

Skruvfot limning

 • Limning med monteringslim. Förslag på lim klicka här.
 • Säkerställ rent underlag.
 • Applicera 3-5 g mellan underlag och skruvfot.
 • Skruva ner skruv med fot.
 • Låt härda innan höjdjustering.

Tips! Fäst ytterskruvarna och en i mitten mekaniskt. Övriga skruvar limmas.

Start av regelmontage

 • Starta med att montera ramreglar utmed väggar, 20-60 mm från vägg.
 • Om golvdon för ventilation ska monteras ska avståndet från vägg vara minst 30 mm.
 • Fäst först ändskruvar och mittenskruv och höjd justera till rätt nivå. Skruva ner och fäst resterande skruvar.
 • Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300 mm.
 • Fortsätt regelmontage.
 • C/c avstånd kan variera beroende på ytskikt och specifika krav.
 • Alla regeländar monteras med ett friavstånd på  5-20 mm.
 • Max överhäng från regelände till första/sista hål får ej överstiga 100 mm.
 • Vid montering med lågbyggande stålregel monteras skruvarna i var annat hål d.v.s c/c 400mm.

Extra hål träregel

 • Använd 22 mm träborr och borra nytt hål.
 • När regeln är monterad och invägd monteras ny skruv i ogängat hål.
 • Skruva i denna skruv långsamt.
 • Fäst mot underlaget med lämplig metod.
 • Vid extra hål i 120 mm regel.
 • Använd bortkapad regelände med förborrat och gängat hål.
 • Skruva fast i sidan av regel.

Extra hål stålregel 30 mm

 • Gänghylsa är förmonterad i vart 3:e hål i stålregeln.
 • Om regel kapas innan hål med gänghylsa, tryck i extra gänghylsa.
 • Säkerställ ”snäppljud”

Isolering

 • Isolerbärare finns i dimensioner 20 mm – 120 mm.
 • Rengör betongplattan innan isolering och övergolv monteras.
 • Placera ut isolerbärare så att varje isolerskiva stöds av tre punkter på var sida.
 • Placera ut isoleringen med den förstärkta sidan nedåt.
 • Isover Alu ska aluminiumbeklädd sida vara nedåt.
 • Isolera även mellan vägg och ramregel. OBS! ej vid fukt i vägg.

Tänk på! Tjocklek på isolering styrs ej av dimension på regeln samt att det ska vara min 5mm luftspalt mellan bjälklag och underkant isolering.

Spånskiva

 • Spånskiva limmas och skruvas fast mot regel med spånskiveskruv avsett för trä alt. stålregel.
 • Lim får ej appliceras över skruv eller skruvhål.
 • Limning av stålregeln. Använd anpassat montagelim.
 • MS-Polymer

Stålregel 11 mm
Vid eventuell mekanisk infästning av spånskiva, använd självborrande skruv.
Stålregel och spånskiva limmas med anpassat monteringslim.
Spånskiva kan enbart limmas direkt mot stålregeln.

Stålregel 30 mm
Infästning av spåskiva mot stålregel 30 mm.
Använd:
Komboskruv
Boardskruv
Spånskiveskruv för stålregel

Konstruktionstips

Installationer i golvet

 • Luftspalten som skapas mellan underlag och spånskiva ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation
 • Installationsutrymme upp till 376 mm underkant spånskiva.

Montering vid lättviktsvägg

Exempel på lösningar för placering av mellanväggar ovanpå SubFloor.

 • Lättviktsvägg tvärgående reglar.
 • Regel direkt under lättviktsvägg.
 • Regel direkt under lättviktsvägg och möblerbar vägg.
 • Slitsad spånskiva för ökad ljudreduktion.

Montering vid dörröppning

 • Exempel på lösning med dörröppning och brandcell.

Vid ”höga” golv

 • Vid användande av 300 mm skruv ska stödskruv monteras horisontellt i ramregeln.
 • 2 st/regel.
 • Borra med 22 mm träborr.
 • Sätts dikt an vägg utan infästning mot väggregel.
 • Alternativt till stödskruv är att rumshörnen fogas mellan vägg och golvspånskiva ca 40 cm.