Montering steg för steg – Akustik

Bildserien nedan är framtagen för att underlätta vid montering av SubFloor akustikgolv.
Mer information och fullständiga monteringsanvisningar av SubFloor finns på vår hemsida.

Inför montering

Säkerställ att du har alla verktyg som behövs till ditt projekt.

Vid montering av SubFloor har vi flera olika verktyg beroende på val av infästningsmetod. Alla verktyg finns på vår hemsida.

Här är några av de mest nödvändiga verktygen.

Förberedelser regelmontage

 • Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
 • Underlaget skall vara rengjort och tätt.
 • Använd pallbock eller likvärdigt.
 • Montera SubFloorskruvarna i reglarna.
 • Skruva ner ändskruvarna och mittenskruv till ungefärlig höjd.
 • Övriga skruvar några cm mindre.
 • Montera fast skruvfot akustik.

Infästning

Infästning i akustikfot

Infästning i akustikfot kan göras på flera olika sätt. Bjälklagets kvalité avgör val av infästningsmetod.

 • Betongplugg 5×22 mm (borra minst 25 mm med 5 mm borr)
 • Betongplugg 6×40 mm (borra minst 45 mm med 6 mm borr)
 • Betong 7,5×42 mm (borra minst 45 mm med 6 mm borr)
 • Denna skruv är en kombinerad betong/träskruv.

Tänk på! Infästning görs normalt 1st i varje akustikfot, varannan sida om regeln.

Infästning med lim

 • Säkerställ rent underlag.
 • Applicera 3-5 g mellan underlag och skruvfot.
 • Låt härda innan höjdjustering.
 • Ett alternativ är att kombinera limning med mekanisk infäsning dvs fäst ytterskruvarna och en i mitten med ex betongplugg medans övriga skruvar limmas.

Start montering

 • Starta med att montera ramreglar utmed väggar, 20-60 mm från vägg.
 • Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300 mm.
 • Fortsätt regelmontage.
 • C/c avsånd kan variera beroende på ytskikt och specifika krav.
 • SubFloor regelhållare underlättar monteringen.
 • Alla regeländar monteras med ett friavstånd på 5-20mm.
 • Max överhäng från regelände till första/sista hål får ej överstiga 100 mm.

Extra hål i träregel

 • Vid extra hål i 120 mm regel.
 • Använd bortkapad regelände med förborrat och gängat hål.
 • Skruva fast i sidan av regel.

Extra hål stålregel 30 mm

 • Gänghylsa är förmonterad i vart 3:e hål i stålregeln.
 • Om regel kapas innan hål med gänghylsa, tryck i extra gänghylsa.
 • Säkerställ ”snäppljud”

Akustikfot 12 & 25

 • Fäst akustikfoten med SubFloor btg/-träskruv ibjälklaget. Säkerställ att hela foten ligger an mot underlaget. 2 st/regel.
 • Borra minst 30 mm i betong med 5 mm borr.
 • Avlägsna borrkaxet.
 • Akustikfot vid regelns ändar och mittdel fästs med 2st btg/-träskruv / akustikfot. Höjdjustera till rätt nivå. Se pkt 3.
 • Skruva ner och fäst övriga akustikfötter med en infästning/fot. Dessa monteras på varannan sida om regeln. Se pkt 4.
 • Btg/-träskruven ska dras till det att skruvens krage börjar tryckas ner i skruvfoten.
 • Vid montering med 200 & 300mm skruv tillsammans med akustikfot 12 & 25 ska golvspånskivan fogas i rumshörnen 30-40 cm för stabilisering i sidled.
 • Tillse att inga installationer kommer i kontakt med golvkonstruktionen.

Spånskiva

 • Spånskiva limmas och skruvas fast mot regel med spånskiveskruv avsett för trä alt. stålregel.
 • Lim får ej appliceras över skruv eller skruvhål.

Stålregel limning
Använd anpassat montagelim
MS-Polymer
Stålregel infästning
Komboskruv fingängad
Boardskruv
Spånskiveskruv för stålregel

För exempel se här.

Konstruktionstips

Installationer i golvet

 • Luftspalten som skapas mellan underlag och spånskiva ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation.
 • Installationsutrymme upp till 397 mm underkant spånskiva.

Tänk på! Att installationer ej är i kontakt med golvkonstruktionen.

Montering vid lättviktsvägg

 • Lättviktsvägg vid tvärgående reglar.
 • Regel direkt under lättviktsvägg.
 • Regel direkt under lättviktsvägg och möblerbar vägg.
 • Slitsad golvspånskiva för ökad ljudreduktion

Montering vid dörröppning

 • Exempel på lösning dörröppning med tröskel och brandcell.

Vid ”höga” golv

 • Vid användande av 300 mm skruv ska stödskruv monteras horisontellt i ramregeln.
 • 2 st/regel.
 • Borra med 22 mm träborr.
 • Sätts dikt an vägg utan infästning med akustikfot mot väggregel.
 • Alternativt till stödskruv är att rumshörnen fogas mellan vägg och golvspånskiva ca 40 cm.